Hjernetræning

Hjernetræning

At træne sin hjerne til at kunne klare mere er noget børn og voksne, unge som ældre kan have utrolig stor gavn af.

 • Hjernetræning kan laves af alle og er til gavn for alle, der ønsker at øge deres hjernekapacitet og forbedre parametre som fx synet, hukommelsen, koncentrationsevnen, indlæringsevnen, motoriske færdigheder, bedre balance, øget opfattelsesevne, forbedre præstationer med mindre energi og indsats, bedre til at skifte mellem arbejdsopgaver, multitasking, at reducere stress, forbedre sociale færdigheder osv
 • Træningen foregår i moduler af 12 uger, hvor man træner 1 time om ugen
 • Øvelserne er ikke fysisk hårde eller på nogen måde udmattende. De foregår ofte med rekvisitter og er sjove og udfordrende for alle. De udfordrer både koordinativt og kognitivt.
 • En vigtig del af det at træne sin hjerne er også at træne sit syn. Synet kan ubevidst være en stor barriere for mange. Det kan bl.a. være i forbindelse med at læse, men også generel indlæring, vurdering af afstande og hvordan vi husker og bearbejder de beskeder/indtryk, som vi får i hverdagen.

Hvis du har lyst til eller er interesseret i at forbedre dine evner inden for ovennævnte parametre, så har du nu mulighed for at træne dig til at udnytte en større del af det potentiale, som din hjerne indeholder.

Konceptet bag hjernetræning er udviklet i Tyskland, hvor det hedder LIFE KINETIK. Du kan læse mere om det på følgende hjemmeside: lifekinetik.de

Holdtræning

Er du som privatperson interesseret i at hjernetræne, kan det gøres på en holdtræning hos mig.

Det foregår søndage kl. 10.00-11.00 i Greve. Alle over 16 år kan deltage.

Skoler

Det er oplagt at lave hjernetræning med skolebørn. Alt det som er nævnt i min beskrivelse i det ovenstående er områder, de vil have gavn af at forbedre sig inden for.

Så tænker du som lærer eller skoleleder, at der er brug at give de elever, I arbejder med et bedre fundament for at lære, så kontakt mig og få en snak om, hvordan vi tilrettelægger et kursus, som understøtter jeres behov.

Firmaer

For firmaer gælder det samme som for skoler. Det kan dog være svært at tage en time ud af hverdagen til at træne hjernen, når man allerede er i gang. Træningen kan imidlertid deles op i mindre dele, så man fx kan træne 2 x 30 min. om ugen i stedet for en hel time i træk.

Firmaer kan også henvende sig for at få en sjov og anderledes oplevelse sammen, enten som inspiration eller som en del af et større firmaarrangement.

Idrætsforeninger/sportsfolk

For sportsfolk er det ofte de sidste marginaler, der tæller. Det at kunne præstere, når det gælder, at kunne koncentrere sig og holde fokus under pres, at kunne koordinere og bibeholde sine tekniske færdigheder under træthed og jeg kunne blive ved. Kort sagt er kodeordet ”high performance”, som betyder, at man optimerer sine muligheder for at præstere optimalt.

 • Hvis man er idrætsudøver – m/k eller en forening/ et forbund, der søger en ”nem” måde at optimere egne eller sine udøveres muligheder for en bedre præstation, så er det her en ny og anderledes måde at træne effektivt på.
 • Kontakt mig for en snak, om hvordan hjernetræningen kan tilpasses jeres behov og den daglige træning.

Individuel træning

Hjernetræningen kan også laves individuelt. Det kan være med børn/voksne med specielle behov. Træningen bliver derefter tilpasset den enkeltes behov. Det kan fx være med:

 • Børn og unge der har indlæringsvanskeligheder eller andre kognitive udfordringer og som har svært ved at følge en ”normal” træning/læringssituation.
 • Mennesker, der er blevet ramt af sygdom, fx blodpropper i hjernen, og som skal genoptræne og genvinde gamle færdigheder.
 • Mennesker der har været ramt af stress, og som ikke er klar til holdtræning.

Øjentræning

Som nævnt i beskrivelsen af hjernetræning er træning af øjnene også en vigtig del af træningen.

Mange mennesker er uden at vide det slet ikke stærke nok i deres øjne. Det betyder, at man bevidst eller ubevidst kan have svært ved at holde fokus, læse tekster, opfange og reagere hurtigt nok på ting, have dårligere balance og mange andre ting, som vi ikke tillægger betydning.

 • Jeg tilbyder testning af øjne, gennemgang og udlevering af øjentræningssæt, og så går du selv i gang.
 • Det eneste du skal gøre er at træne dine øjne med specielle øvelser i 10-15 min om dagen i 6-8 måneder.

http://nordeafonden.dk/nyheder/hjernefitness-giver-unge-nattesoevnen-tilbage