Skoler

Bevægelses og -læringsforløb

Den nye folkeskolereform lægger op til at danske skoleelever skal bevæge sig mere i dagligdagen. Det skal ske ved at kombinere læring og bevægelse.

Jeg har de sidste to år været ude på forskellige skoler hvor jeg har kørt projekter og forløb, hvor netop disse to komponenter har været i fokus. Forløbene har varet mellem 6-12 lektioner i hver klasse, men kan tilpasses efter behov.

Forløbene har givet både elever og lærere nogle nye tilgange til det at lære, og mange steder har det givet et nyt syn på, hvad eleverne har kunnet uden for den ”normale” undervisning.

Et forløb kan planlægges individuelt, så det er tilpasset de forskellige klassetrin og med fokus på det, der også laves i den daglige undervisning.

”Cirkus bevægelse og læring”

I samarbejde med klasselærer Katja Andersen i daværende 1B på Mosedeskolen udviklede jeg i 2016 det koncept, der kom til at hedde Cirkus bevægelse og læring. Over en periode på ca. 2 måneder brugte vi 6 timer om ugen på at lave/øve numre til en cirkusforestilling, som havde til formål at udfordre eleverne både fagligt og fysisk på samme tid. Det kom der 6 ”cirkusnumre” ud af, som blev til forestillingen ”Street Cirkus”, som eleverne opførte 2 gange.

Der blev arbejdet i fagene dansk, idræt, matematik og billedkunst og eleverne fik utrolig mange forskellige ting med fra forløbet både fagligt og personligt.

Jeg tilbyder nu at lave dette projekt på andre skoler. Det kan selvfølgelig tilpasses i både indhold og tid. Men kontakt mig gerne, hvis det har vakt din interesse. Så finder vi et format, der passer til jer.

Inspirationsdage/workshops for lærere

Som en del af den viden og erfaring jeg har om / med arbejdet på folkeskoler, tilbyder jeg nu at komme ud til inspirationsdage og lave workshops med lærerne af kortere eller længere varighed i sjov bevægelse og læring. Jeg giver input til, hvordan man på en anderledes måde kan putte nem bevægelse ind i sin undervisning, så det også kan bruges i forbindelse med læring.

Jeg giver også tips til, hvad man kan bruge af rekvisitter, eller hvordan man billigt kan lave materialet selv.