Teambuilding

Teamsamarbejde

Det at arbejde sammen og opbygge en ”holdånd” kan være både svært og udfordrende, men er på samme tid også lærerigt og givende.
Ordet ”teambuilding” bliver ofte brugt, når man skal have større eller mindre grupper til at arbejde bedre sammen eller lære hinanden bedre at kende. For at få det optimale ud af et teambuildings arrangement, kræver det ofte, at man bliver sat i nogle nye og anderledes situationer og får præsenteret nogle anderledes opgaver, end dem man arbejder med til dagligt.
Om det er børn, unge eller voksne, så vil alle opleve at få viden om både sig selv og gruppen med hjem fra et teambuildingsarrangement hos mig.

Arrangementerne kan tilpasses de enkelte kunder, men vil ofte være bygget op omkring diverse øvelser med relevans for gruppen og bagefter en snak/opfølgning på øvelserne. Jeg samarbejder med nogle af Danmarks mest erfarne folk, så der er garanti for arrangementer med stor kvalitet.

Skoler

  • Arrangementer af kortere og længere varighed. Både mindre og større klasser kan have gavn af at lave øvelser, hvor man skal samarbejde. Det kan tilpasses børnenes alderstrin.
  • Medarbejderdag for lærerne både i folkeskoler og på gymnasier. Her er fokus på at prøve noget nyt og samtidig også være aktiv omkring opgaver, som skal løses.
  • Introarrangementer for fx gymnasier og universiteter. Ryste sammen arrangementer, hvor man på en sjov og aktiv måde kommer til at være sammen med nye mennesker.

Firmaer

Firma arrangementer kan have mange former. Det kommer an på firmaets størrelse, og hvilke ønsker man har. Det kan være alt fra 3 timer til et heldags- eller weekend arrangement.

Arrangementet tilpasses firmaets ønsker og behov. Der kan også arbejdes med implementering af gamle eller opbygning af nye værdier i firmaet.

Idrætsforeninger og forbund

Sportsfolk indgår næsten altid i sammenhæng på et hold. Om det er i klubber, eller om det er i forbundsregi, hvor vi snakker landshold, så kræver det altid et godt kendskab til hinanden og accept af hinandens styrker/udfordringer for at kunne præstere optimalt. Det gælder både i konkurrencer men i høj grad også i den daglige træning.